Varför du behöver en coach!

Varför du behöver en coach!

17 oktober, 2019 Av Av minprestation

Träning handlar om utveckling och bli bättre på något. För att bli bättre krävs en målbild och planering. Vart ska jag och hur ska jag ta mig dit?

Pratar man träningsfysiologi så krävs kontinuitet, progression och periodisering i träningen. Det gäller att träna och prioritera sin tid på rätt saker i träningen, dessutom gäller det att ha en balans mellan träning och återhämtning samt anpassa det i förhållande till livssituationen.

Med en coach (från Min Prestation) får du:

  • Optimerat träningsinnehåll – Vi studerar och håller oss uppdaterade i ämnet idrottsfysiologi. Detta i kombination med vår egen erfarenhet av träning inom elitidrott ska ge dig bästa förutsättningarna att designa ditt träningsschema efter din förutsättningar och mål.
  • En tydligt plan kopplat till dig mål – Med en målbild framför oss och en analys av var vi befinner oss i idag, så skapar vi en plan av vad vi behöver träna och vad vi behöver prioritera för att nå dina mål.
  • Någon som planerar din träning – Planering är tidskrävande. Det blir vår uppgift att planera träningen, så att du kan fokusera på ditt träningspass. Vi planerar så att du får en kontinuitet och variation i träningen för optimalt resultat. Nu är det slut med att springa standardrundan i samma tempo.
  • Du sparar tid – Med en coach som planerar din träning, så är det meningen att du ska spara tid. Träningen är bestämd i förväg, du behöver bara genomföra passet. Mer tid till själva träningen och mer tid till jobb & framför allt familj.
  • Ökad motivation – En coach ska bidra med ökad motivation. Ni jobbar i team tillsammans mot målet. Med en coach är det någon som följer upp träningen. Det finns någon som ställer de där jobbiga frågorna om vad som hände när det planerade passet inte blev av. Eller så är det någon där som ger dig den där positiva feedbacken efter ett väl genomfört träningspass.
  • Någon som ser din träning från ett annat perspektiv – Träning är komplext. Att träna att det lätta i sammanhanget. Att vara väl förbered och tillgodose sig tillräcklig återhämtning är svårare. En coach är där för att hjälpa dig att både gasa och bromsa. Gasa när det är tillfälle och bromsa när det behövs vila. Ibland är det svårt att både pusha sig själv och att tillåta sig själv vila.
  • Råd och tips – En coach finns där som ett bollplank när man har funderingar. En coach kan komma med inspel och råd hur man ska göra i vissa situationer. När bör man avvakta om man känner av en förkylning? Hur ska man göra för att formtoppa? Hur hittar jag “träffen” i stakningen? Vad ska jag tänka på i tävlingssituation etc?  Frågor kommer att dyka upp.
  • Roligt och utvecklande – Att utvecklas och bli bättre är roligt. Det kommer bli en positiv spiral. Du bli bättre och det blir ännu roligare att träna.

 

Förhandsgranskning av bild