Med hänsyn till Coronaviruset

Med hänsyn till Coronaviruset

30 december, 2020 Av Av minprestation

Snart är det dags för våra skidkurser att dra igång!

Vi kommer att genomföra våra skidkurser som planerat som det ser ut idag! Skulle läget drastiskt ändras så vidtar vi åtgärder.

Men för att kunna genomföra våra skidkurser, så måste vi göra det med största respekt för Coronaviruset och för våra med människor. Det vi främst vill trycka på är att vi stannar hemma vid eventuella förkylningssymtom. Dels för dina medmänniskors skull samt för din egen skull. Med erfarenheter från elitidrott så skulle vi aldrig rekommendera att träna vid förkylningssymtom, med tanke på DIN hälsa.

Med respekt och försiktighetsåtgärder så kan vi komma ut i friska luften och träna i en rolig miljö. Träning, rörelse och sociala aktiviteter (med avstånd) ska ju till och med göra oss mer motståndskraftiga mot förkylningar samt bidra till en bättre hälsa i och med att vi blir starkare och förbättrar vår kondition.

Vi ser fram emot att instruera er. Varmt välkomna!

 

Läs även följande info och riktlinjer kring Coronavirsuset:

 

Riktlinjer med hänsyn till Covid-19
Med Folkhälsomyndighetens uttalande “Träna gärna med gör det säkert” https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/ så kommer vi genomföra våra skidkurser i vinter. Vi gör det dock fortfarande med största respekt för Covid-19. Vi kommer att anpassa oss efter situationen och skulle omständigheterna ändras tar vi nya beslut angående träningsgruppen. Vid eventuell inställd verksamhet, betalar vi tillbaka anmälningsavgiften.

Folkhälsomyndigheten anser att träning är bra för (folk)hälsan, vilket vi också anser och träning ger stora fördelar fysiskt liksom psykiskt. Därför genomför vi vår verksamhet, med en målsättning att erbjuda er bra, effektiv och rolig träning. Vi genomför träningen med största respekt för viruset och agerar därefter som t.ex. att vi tränar utomhus, undviker att komma för nära varandra, stannar hemma om man inte är 100% frisk, begränsar antalet platser o.s.v.

 

Med hänsyn till Coronaviruset:

 • Vid våra träningstillfällen så ska vi självklart minimera risken att bli smittat av Coronaviruset och göra det så säkert vi kan utifrån våra resurser. Alternativet är att ställa in. Men med rådande föreskrifter från Folkhälsomyndigheten så vill vi genomföra våra skidkurser:

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott, träning och andra fritidsaktiviteter bör därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta” (Folkhälsomyndigheten.se)

 

 

 • Vidare skriver Folkhälsomyndigheten såhär om träning i utomhusmiljö:

Enskildas ansvar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare

 • Folkhälsomyndigheten har även gett klartecken till träningsgrupper då dem inte omfattas av lagen om åtta personer då det inte är en offentlig sammankomst eller tillställning (Runacademy.se)

 

 

Information hämtad från dessa sidor:

Info gällande träning utomhus från Folkhälsomyndigheten (länk)

Info gällande träning utomhus från RF (länk)

 

 

Våra Riktlinjer vid träningstillfällen:

 • Stanna hemma från träning om du har förkylningssymtom
 • Håll avstånd. Speciellt vid samling och genomgång av teknikinstruktioner samt undvika köbildning vid övningar. Vår utrustning (skidor och stavar) hjälper oss att hålla avstånd.
 • Undvik att vistas i omklädningsrum
 • Res till aktiviteten individuellt
 • Vi undviker att hälsa på varandra med kroppskontakt och undviker övningar med kroppskontakt.